Regionální rada upozorňuje žadatele a příjemce na specifika administrace projektů v době ukončování programu

Regionální rada Moravskoslezsko upozorňuje žadatele i příjemce z ROP Moravskoslezsko, že dne 31. 12. 2015 končí způsobilost výdajů tohoto operačního programu. Všechny stavební práce, dodávky a služby, které na projektech spolufinancovaných ROP Moravskoslezsko do tohoto data nebudou provedeny a proplaceny dodavatelům, bude hradit příjemce dotace z vlastních, nebo jiných zdrojů, nikoliv z dotace ROP Moravskoslezsko.

Pokud Váš projekt nebude do 31. 12. 2015 fyzicky ukončen (tj. nebude ukončena fyzická realizace projektu), oznamte tuto skutečnost řídícímu orgánu formou žádosti o změnu v elektronické aplikaci Podání změny, aby mohl byt prodloužen termín dokončení projektu, pokud se tak již dříve nestalo. Lhůtu na dokončení projektů lze prodloužit maximálně do 31. 5. 2016. Znovu upozorňujeme, že veškeré práce na dokončení projektu, které budou prováděny a propláceny ještě v roce 2016, musí být uhrazeny ze vlastních zdrojů příjemce dotace.

Žádosti o platbu obsahující všechny způsobilé výdaje je nutno finalizovat v elektronickém systému PUD („Přehled účetních dokladů“) do 15. 1.2016, a to i v případě, že projekt nebude ke konci roku 2015 dokončen.

Bližší informace jsou uvedeny v kapitolách 2.6.1 až 2.6.3 Příručky pro příjemce, verze 5.03 z 15. 5. 2015. Případné nejasnosti s administrací projektů konzultujte s přiděleným referentem odboru implementace programu, připravované žádosti o platbu můžete konzultovat s paní Ing. Michaelou Boháčovou (e-mail: michaela.bohacova@rr-moravskoslezsko_cz, tel.: 552 303 120) nebo s paní Bc. Jitkou Vichnarovou (e-mail: jitka.vichnarova@rr-moravskoslezsko_cz, tel.: 552 303 567).

Pro projekty v rámci tzv. dočerpávacích výzev:

  • 1.3 - 14 - Integrace a rozvoj infrastruktury veřejné dopravy
  • 2.1 - 37 - Infrastruktura zdravotnických služeb - nemocnice
  • 3.2 - 6 - Subregionální centra
  • 4.1 - 5 - Rozvoj venkova

jsou podmínky upraveny odlišně, pro konkrétní informace kontaktujte prosím svého pověřeného referenta implementace programu nebo infolinku pro žadatele a příjemce - email: info@dobra-rada_cz, tel.: 552 303 546.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN