Regionální rada prodloužila termín pro předkládání projektů

Regionální rada prodloužila termín pro předkládání projektů ve výzvě č. 1.3-12 zaměřené na rozvoj inteligentních dopravních systémů ve veřejné dopravě a zvýšení atraktivity veřejné hromadné dopravy a to z 13. května na 9. září 2014. Stejný termín pro předkládání projektů byl schválen v oblasti infrastruktury pro vzdělávání ve výzvě č. 2.1-29, kde je jediným možným příjemcem Moravskoslezský kraj. Zároveň byla díky úsporám alokace navýšena o 50 mil. Kč a podporované aktivity byly rozšířeny i na ostatní příspěvkové organizace zřízené krajem jako jsou například základní umělecké školy a jiná školská zařízení.

Doplnění textu výzvy č. 1.3-12 i výzvy č. 2.1-29 naleznete na stránkách Regionální rady Moravskoslezsko.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN