Regionální rada Moravskoslezsko zveřejnila hodnotící tabulky k výzvě č. 36 v oblasti sociálních služeb

Regionální rada Moravskoslezsko dodatečně zveřejnila hodnotící tabulky pro výzvu č. 36 v oblasti podpory 2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb zaměřené na pořízení lůžek a pomůcek usnadňujících mobilitu klientů sociálních služeb.

Hodnotící tabulky do 10 mil. Kč a rovněž hodnotící tabulky nad 10 mil. Kč celkových výdajů jsou ke stažení na webu Regionální rady Moravskoslezsko v sekci Výzvy a dokumentace.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN