Regionální rada Moravskoslezsko zveřejnila doplnění výzvy k výzvě č. 33 v oblasti vzdělávání

Regionální rada Moravskoslezsko zveřejnila doplnění k výzvě č. 33 v oblasti podpory 2.1.1 Infrastruktura pro vzdělávání zaměřené na vybavení přírodovědných a technických učeben na středních školách. Doplnění výzvy upravuje nejzazší možné datum pro předložení projektu s možností okamžité kontroly formálních náležitostí za účasti žadatele, a to ze 7.3.2014 na 6.3.2014. Původní datum připadalo na pátek, což by znamenalo, že žadatelé, kteří budou předkládat projekty bez okamžité kontroly formálních náležitostí, by na předložení projektu měli pouze 1 pracovní den – 10.3.2014, místo obvyklých 2 pracovních dnů.

Bližší informace jsou uvedeny v samotném textu doplnění výzvy.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN