Regionální rada Moravskoslezsko vyhlašuje výzvu pro oblast rozvoje venkova

Na projekty zaměřené na podporu občanské vybavenosti a veřejných prostranství nabízí Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko 300 milionů korun. Projekty mají být zaměřeny na zlepšení prostředí venkovských obcí, zachování a rozvíjení identity venkovských oblastí, venkovského kulturního a přírodního dědictví nebo budování a modernizaci infrastruktury veřejných služeb na venkově či vybavení pro spolkovou a vzájemnou činnost.

O dotaci mohou do 17. září žádat obce s počtem obyvatel 500 – 5000, dobrovolné svazky obcí, organizace zřízené a založené vymezenými obcemi a svazky obcí, neziskové organizace nebo zájmová sdružení právnických osob realizující projekt v těchto obcích. Podrobnou specifikaci podmínek pro získání dotace a kontakty na bezplatné konzultace je možné najít na stránkách Regionální rady v sekci aktuální výzvy.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN