Regionální rada Moravskoslezsko vyhlašuje výzvu k předkládání projektů na rozvoj oborových center praktické přípravy

Na rozvoj oborových center praktické přípravy tradičních odvětví regionu nabízí Regionální rada Moravskoslezsko školám a školským zařízením dotaci z Regionálního operačního programu. O dotaci na oborová centra je možné žádat ode dneška, vyčleněno je pro ně 80 milionů korun.

Žádosti o dotace může předkládat Moravskoslezský kraj od 15. května do 4. července v místě sídla Úřadu Regionální rady na Hrabákově ulici v Ostravě. V případě zájmu o okamžité ověření správnosti formálních náležitostí projektů musí být projekty odevzdány do 1. července. O tom, zda evropskou dotaci získají, se dozví během září. Více informací je k dispozici v dokumentaci k výzvě.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN