Regionální rada Moravskoslezsko vyhlašuje výzvu k předkládání projektů na rozvoj školské infrastruktury ve městech

Regionální rada Moravskoslezsko vyhlásila první výzvu k předkládání žádostí o dotaci z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko pro oblast podpory 3.2 Subregionální centra, oblast školství a volnočasové aktivity. Projekty zaměřené na rozvoj infrastruktury ve školách a školských zařízeních ve městech od 5 do 50 tisíc je možné předkládat od 3.března do 30. května. V první výzvě je pro ně vyčleněno 200 milionů korun.

O zmíněné finance mohou žádat  obce s počtem obyvatel od 5 000 do 50 000, základní školy, školky a jiná školská zařízení nebo organizace zřízené a založené takto velkými obcemi. Projekty na rozvoj školské infrastruktury mohou předkládat také nestátní neziskové organizace a soukromé školy. Ty mohou nabízené prostředky využít také na podporu středních škol. Finance pro střední školy zřízené Moravskoslezským krajem bude možné žádat od poloviny května. Více informací je k dispozici v dokumentaci k výzvě.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN