Regionální rada Moravskoslezsko vyhlašuje další výzvy k předkládání žádostí o dotace

Regionální rada Moravskoslezsko vyhlásila 1. února dalších pět výzev k předkládání žádostí o dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Nabízí přes 1,3 miliardy korun na rozvoj dopravní infrastruktury, vybudování integrovaného záchranného systému nebo přeměnu pobytových zařízení poskytujících sociální služby.

Takto zaměřené projekty bude možné předložit převážně Moravskoslezský kraj. Další vyhlášené výzvy k předkládání projektů v oblasti rozvoje cestovního ruchu, zaměřené na vybavenost v oblasti sportu, rekreace a lázeňství, o které mohou žádat také podnikatelské subjekty, zástupci veřejné správy či neziskového sektoru. Pro statutární města se nyní otevřela možnost předložit integrované plány rozvoje měst, podle nichž se bude řídit rozvoj velkých měst v následujících sedmi letech.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN