Regionální rada Moravskoslezsko spouští on-line aplikaci pro analýzu nákladů a přínosů - CBA

Návratnost a efektivnost vynakládaných zdrojů projektů usilujících o dotaci z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko ode dneška posoudí speciální aplikace. Zpracovatelé projektů, jejichž celkový rozpočet je vyšší než 10 milionů korun, mají povinnost tuto analýzu zahrnout do povinné přílohy žádosti o dotaci – Studie proveditelnosti. Vzhledem k obtížnosti zpracování této analýzy připravila Regionální rada pro žadatele webovou aplikaci, jejímž prostřednictvím budou CBA zpraco­vávat. Užití aplikace je povinné pro výzvy vyhlášené od 1.března. Pro aktuální výzvy vyhlášené před tímto datem je použití aplikace doporučeno. Aplikace je dostupná přihlášeným uživatelům v sekci Extranet.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN