Regionální rada posunula termín pro předložení projektů rozvoje infrastruktury veřejné hromadné dopravy

Na zasedání Výboru Regionální rady dne 5.11.2013 byla schválena úprava plánu výzev na 2. pololetí 2013 a 1. pololetí 2014 spočívající ve změně data ukončení příjmu projektů ve výzvě 1.3-12 zaměřené na rozvoj inteligentních dopravních systémů a zvýšení atraktivity veřejné hromadné dopravy. Původní datum pro předkládání projektů 21.1.2014 se posouvá na 13.5.2014.

 

Celý text doplnění výzvy je ke stažení na webových stránkách Regionální rady.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN