Regionální rada aktualizovala metodický pokyn pro způsobilé výdaje a vícenáklady

Regionální rada Moravskoslezsko zveřejnila metodický list č. 84, kterým se upravuje metodický pokyn pro způsobilé výdaje a vícenáklady. Ke změně dochází z důvodu aktualizace nadřazené národní metodiky způsobilých výdajů, kterou vydává Ministerstvo pro místní rozvoj. Změny se týkají stáří znaleckého posudku u nákupu pozemků a staveb. Nově je stanoveno, že znalecký posudek nesmí být starší 6 měsíců než je datum pořízení pozemku či stavby. Původně bylo stanoveno, že znalecký posudek nesmí být starší 6 měsíců před datem registrace projektu. Druhou změnou je zavedení nového způsobilého výdaje, a to vyvlastnění, za splnění stanovených podmínek.

Metodický list č. 84 je ke stažení na webu Regionální rady Moravskoslezsko.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN