Prodej nepotřebného majetku včetně výpočetní techniky

V návaznosti na snížení rozsahu využívaných prostor Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko a počtu zaměstnanců bylo Škodní a likvidační komisí rozhodnuto o prodeji majetku. Prodej bude uskutečněn od 2.6.2020 do 15.6.2020.

V případě zájmu  je možno daný majetek prohlédnout a následně odkoupit po předběžné domluvě s kontaktní osobou Šárku Helešicovou mail: sarka.helesicova@rr-moravskoslezsko_cz  nebo Martinu Hudečkovou mail: martina.hudeckova@rr-moravskoslezsko_cz

Seznam prodávaného majetku je vyvěšen na informační tabuli Úřadu Regionální rady a na stránkách http://www.rr-moravskoslezsko.cz/o-nas/informacni-tabule

Podmínkou prodeje je, že si každý kupující před převzetím předmět koupě řádně prohlédne, seznámí se s jeho faktickým stavem a opotřebením a tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN