Prodej majetku včetně nepotřebné výpočetní techniky - 2. kolo (50% sleva)

Prodej majetku včetně nepotřebné výpočetní techniky - 2. kolo ( 50% sleva ) 2. kolo prodeje bude uskutečněno od pátku 9.6.2017 do 29.6.2017 .

V případě zájmu  je možno daný majetek prohlédnout a následně odkoupit po předběžné domluvě s kontaktní osobou Radkou Lubojackou mail: radka.lubojacka@rr-moravskoslezsko_cz

Seznam prodávaného majetku je vyvěšen na informační tabuli Úřadu Regionální rady a na stránkách http://www.rr-moravskoslezsko.cz/o-nas/informacni-tabule

Podmínkou prodeje je, že si každý kupující před převzetím předmět koupě řádně prohlédne, seznámí se s jeho faktickým stavem a opotřebením a tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN