Přibylo možných příjemců v poslední výzvě na rozvoj venkova

Regionální rada Moravskoslezsko rozšířila okruh možných příjemců podpory pro výzvu 4.1-04 Rozvoj venkova, která bude vyhlášena 9. srpna 2010. Nově bude možné předložit také projekty, které byly podpořeny z programu Moravskoslezského kraje - Dotačního programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2008.

Podrobnosti jsou k dispozici na webu Regionální rady Moravskoslezsko v sekci plán výzev, a to ve stručném harmonogramu a podrobné specifikaci výzev.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN