Podávání změn v projektu bude probíhat v elektronické podobě

Regionální rada Moravskoslezsko připravuje od dubna spuštění elektronického podávání změn v projektu prostřednictvím webové aplikace Podávání změn. Pro příjemce dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko bude elektronické podávání změn povinné od 1. dubna 2012. Platí to také pro projekty s podepsanou smlouvou o poskytnutí dotace. Elektronizací dojde ke zrychlení a zpřehlednění systému podávání změn, které byly dosud podávány pouze v papírové podobě. O schválení/neschválení podané změny bude příjemce informován e-mailem.

Z důvodu přípravy a harmonizace dat v aplikaci Podávání změn nebude od 19.3.2012 do 31.3.2012 Regionální rada Moravskoslezsko přijímat žádné změny v projektu. Totéž platí pro změny harmonogramu plateb. V uvedeném přechodném období se doporučuje konzultovat plánové změny s přiděleným projektovým manažerem odboru implementace programu Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko.

Podat změnu projektu (elektronicky podepsat) bude mít možnost statutární osoba příjemce nebo osoba s plnou mocí k finalizaci a podávání změn v projektu. Plnou moc je nutné doručit na Regionální radu Moravskoslezsko před prvním podáním změny v aplikaci Podávání změn. Vzor plné moci je k dispozici na webu Regionální rady Moravskoslezsko v sekci ke stažení.

Postup podávání změn bude popsán v Manuálu k aplikaci Podávání změn, který bude umístěn na stránkách www.dobra-rada.cz.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN