Plán výzev ROP Moravskoslezsko upravil podmínky pro projekty modernizace výuky

Regionální rada Moravskoslezsko zveřejnila upravený plán výzev Regionálního operačního programu Moravskoslezsko s výhledem do první poloviny roku 2014. Došlo k několika změnám, které se týkají hlavně dopravní infrastruktury a modernizace výuky ve školách.

V plánu nově přibylo 320 milionů korun na integrovaná výjezdová centra. Zvýšila se alokace výzvy č. 1.1-20, zaměřené na modernizaci silnic II. a III. třídy, a to ze 725 na 955 milionů korun. Změny se týkají také modernizace výuky ve středních a základních školách. Střední školy zřízené Moravskoslezským kraje se mohou ve výzvě č. 2.1-29 ucházet o 70 milionů korun na modernizaci přírodovědných a technických oborů, přičmež původně bylo avizováno 40 milionů korun. Více peněz bude také na projekty modernizace základních škol. Namísto původně nabízeným 40 milionům korun je ve výzvě č. 2.1-30 nyní k dispozici 80 milionů. Změnil se také termín pro předkládání projektů této výzvy – příjem projektů bude zahájen 14. listopadu 2013 a skončí 23. ledna 2013. Podporovány budou pouze typové projekty dle specifikace poskytovatele dotace.

Plán výzev včetně stručného harmonogramu a podrobné specifikace je ke stažení v sekci plán výzev na webu Regionální rady Moravskoslezsko.

Pro bližší informace se obraťte na linku konzultačního servisu 552 303 546, nebo napište na info@dobra-rada_cz.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN