Regionální rada Moravskoslezsko zveřejnila aktualizovaný plán výzev na rok 2015

Regionální rada Moravskoslezsko zveřejnila aktualizovaný plán výzev Regionálního operačního programu Moravskoslezsko na rok 2015.

Do plánu výzev byly nově zařazeny výzvy na dočerpání alokace v dané oblasti podpory:
- výzva č. 2.1-37 - Podpora zajištění efektivnosti a dostupnosti poskytování zdravotnických služeb
(rekonstrukce a vybavení nemocnic páteřní sítě Moravskoslezského kraje)
- výzva č. 3.2-06 - Subregionální centra
(pro obce od 5 do 50 tis. obyvatel na infrastrukturu vzdělávání, volného času, další občanskou vybavenost a rekonstrukce veřejných prostranství)
- výzva č. 4.1-02 – Rozvoj venkova
(pro obce od 500 do 4 999 obyvatel na infrastrukturu vzdělávání, volného času, další občanskou vybavenost a rekonstrukce veřejných prostranství)
- výzva č. 1.3-14 – Integrace veřejné dopravy a rozvoj její infrastruktury
(pro vlastníky infrastruktury veřejné dopravy a provozovatele veřejné dopravy)

Do plánu byla zařazena také výzva k předkládání náhradních projektů:
- výzva 2.1-36 – Modernizace vybavení sociálních služeb
(pro organizace provozující sociální služby na pořízení vozidel potřebných k provozování rezidenčních, ambulantních i terénních sociálních služeb)

Zároveň byl do 24. června 2015 prodloužen termín výzvy č. 3.1-05 – Průběžná výzva k předkládání náhradních projektů v rámci IPRM.

Podrobnosti a omezení výše zmíněných výzev najdete v plánu výzev a jeho podrobné specifikaci.

S dotazy se prosím obraťte na Kateřinu Hlostovou, e-mail: katerina.hlostova@rr-moravskoslezsko_cz, tel.: 552 303 541.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN