O dotaci z ROP Moravskoslezsko žádá téměř 150 projektů

Celkem 142 žádostí o dotaci doposud přijali zaměstnanci Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko. Žadatelé ve svých projektech nárokují téměř 3 miliardy korun z rozpočtu Regionální rady. Z něj bylo pro již uzavřené výzvy vyčleněno přibližně 1,7 miliard korun. Největší zájem o dotaci byl doposud zaznamenán v oblasti rozvoje venkova. Zveřejněná výzva k předkládání žádostí o dotaci se věnovala podpoře školských a volnočasových zařízení v malých obcích s 500 až 5.000 obyvateli. V rámci dané výzvy bylo předloženo 99 žádostí o dotaci v celkové hodnotě 931 milionů korun požadované dotace. Regionální rada vyčlenila na danou výzvu 150 milionů. Rovněž o dotaci v oblasti zaměřené na podporu turistické infrastruktury v regionu usilovalo mnoho žadatelů. Zde bylo odevzdáno celkem 34 projektů s nároky na dotaci z rozpočtu ROP Moravskoslezsko dosahujícími téměř 600 milionů korun. Alokace pro danou výzvu byla 300 milionů korun.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN