Metodický list upravuje postup vykazování způsobilých výdajů náhrady za čerpanou dovolenou

Regionální rada Moravskoslezsko zveřejnila s platností od 1. 7. 2014 Metodický list č. 92. Metodický list upravuje postup, kdy je pro příjemce způsobilý výdaj náhrada za čerpanou dovolenou.

V jakých případech je tento výdaj způsobilý je uvedeno v kapitole 2.12 Osobní náklady Metodického pokynu způsobilé výdaje a vícenáklady. Metodický list pak stanovuje postup, jak v takovém případě postupovat při vykazování osobních výdajů. Podívejte se na plné znění metodického listu.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN