Metodický list povoluje zálohové platby na dodávky v roce 2016

Regionální rada Moravskoslezsko zveřejnila metodický list č. 104, který za určitých podmínek povoluje poskytnutí zálohových plateb dodavatelům na plnění uskutečněné v roce 2016 a zahrnutí zálohových faktur do způsobilých výdajů projektu. Zálohové platby se týkají plnění typu "dodávka".

Metodický list najdete v sekci ke stažení.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN