Města v Moravskoslezském kraji mají připravený integrovaný plán pro čerpání evropských miliard

Strategie pro ostravskou aglomeraci, tzv. Integrovaná teritoriální investice (ITI) pro období 2014-2020, byla na konci srpna 2014 dokončena a je zveřejněna širší veřejnosti k připomínkování.

Strategie ITI ostravské aglomerace reaguje na identifikované problémy a potřeby v aglomeraci a podněcuje potenciál městských oblastí s cílem vytvořit stabilní prostředí pro udržitelný rozvoj, atraktivní pro současné i budoucí obyvatele regionu. Strategie se opírá o tři pilíře - Práce, Podnikání a Prostředí, se svými strategickými cíli, které jsou rozčleněny do desíti navzájem synergicky provázaných prioritních oblastí.

Zveřejněná strategie je podkladem pro Ostravu a ostatní statutární města pro společné vyjednávání s řídícími orgány operačních programů, připravovaných pro období 2014-2020.

Jedním z atributů integrované územní investice jsou zajištěné zdroje financování v předem určených částech operačních programů (tzv. specifických cílech). Snahou nositelů strategie ITI je přesvědčit řídící orgány (tj. ministerstva, zodpovědná za administraci evropských fondů), aby dané oblasti operačních programů zarezervovaly pro financování daného ITI v požadované výši. Jenom tak může dojít k integrovanému řešení problémů daného území aglomerace.

Strategie ITI ostravské aglomerace je od počátku připravována na principu partnerství. V lednu 2013 bylo podepsáno Memorandum o spolupráci a spolufinancování přípravy ITI pro území ostravské aglomerace mezi pěti statutárními městy – Ostravou, Opavou, Frýdkem-Místkem, Havířovem a Karvinou, Moravskoslezským krajem a Regionální radou Moravskoslezsko. V květnu 2014 byla strategie projednána s klíčovými aktéry v regionu, včetně velkých zaměstnavatelů a zástupců akademického sektoru.

Zpracování strategie probíhalo ve spolupráci se zpracovateli -  firmou PwC ČR, s.r.o. a jejím subdodavatelem - firmou Profaktum, s.r.o. Do zpracování byly dále zapojeny desítky odborníků z regionu, průběžné výstupy pak validovali zástupci měst ostravské aglomerace a byly předběžně projednávány s řídícími orgány operačních programů.

Na základě Memoranda o spolupráci zahájila Regionální rada Moravskoslezsko přípravu a financování Strategie ITI ostravské aglomerace v roce 2013. Od prosince 2013 do srpna 2014 se na financování přípravy strategie (smlouva o dílo s firmou PwC ČR, s.r.o., a částečné úvazky členů interního projektového týmu na Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko) podílel Operační program Technická pomoc 2007-2013.

Strategii ITI najdete na http://www.rr-moravskoslezsko.cz/eu2014/integrovana-uzemni-investice . Připomínky je možné posílat na email daniel.konczyna@rr-moravskoslezsko_cz nebo anna.durajova@rr-moravskoslezsko_cz.

optp.png

Nahoru

 
_THEME_LOGIN