Je znám plán výzev ROP Moravskoslezsko do poloviny roku 2011

Regionální rada Moravskoslezsko zveřejnila plán výzev k předkládání projektů Regionálního operačního programu Moravskoslezsko na druhou polovinu roku 2010 a první polovinu roku 2011.

Stručný harmonogram plánu výzev, jeho grafické ztvárnění i podrobná specifikace jsou ke stažení na webu Regionální rady Moravskoslezsko v sekci plán výzev.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN