Informace k novele zákona o veřejných zakázkách

Dne 1. dubna 2012 nabývá účinnosti zákon č. 55/2012 Sb. (dále jen novela) ze dne 31. ledna 2012, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách , ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“). Touto novelou mj. dochází ke snížení limitů veřejných zakázek malého rozsahu na dodávky a na služby pod 1.000.000,- Kč bez daně z přidané hodnoty a na stavební práce pod 3.000.000,- Kč bez daně z přidané hodnoty , mění se vymezení dotovaného zadavatele a rozšiřuje se rozsah informací, které je zadavatel po zadání zakázky, resp. uzavření smlouvy povinen zveřejnit.

K postupu zadavatelů realizujících veřejné zakázky spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, zahájené mimo režim ZVZ před 1. dubnem 2012, zaslalo dne 2.4.2012 Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci stanovisko, ze kterého vyplývá následující.

Pokud veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách byly prokazatelně zahájeny před 1. dubnem 2012, mohou být v tomto režimu i dokončeny při dodržení postupů stanovených Metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek. V případě sporu ale nelze předvídat rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ani soudu.

V nejbližší době řídící orgán ROP MS vydá aktualizovaný MP VZ, příp. metodický list, kterým upraví zadávání zakázek mimo režim ZVZ. Do té doby v souvislosti se snížením limitů doporučuje využít pro zakázky na služby a dodávky s předpokládanou hodnotou od 200.000,-Kč do 1.000.000,-Kč bez DPH  a pro zakázky na stavební práce s předpokládanou hodnotou od 600.000,- do 3.000.000,- Kč bez DPH pravidla tzv. ostatních zakázek malého rozsahu.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN