Hlášení o pokroku projektu posílejte elektronicky

Regionální rada Moravskoslezsko rozšířila služby elektronické administrace projektů. Od 30. září 2013 je možné předložit hlášení o pokroku u projektů financovaných z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko pouze elektronicky. Podání hlášení v tištěné (papírové) podobě nebude po tomto datu možné.

Přístup do aplikace pro podání hlášení umožňuje samostatný modul v menu Nástroje na stránkách www.rr-moravskoslezsko.cz.

Hlášení o pokroku může finalizovat (digitálně podepsat) pouze statutární zástupce, případně osoba pověřená statutárním zástupcem na základě plné moci. Obecný vzor plné moci je k dispozici na webu Regionální rady Moravskoslezsko.

S případnými dotazy se prosím obraťte na garanta daného projektu z odboru implementace programu.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN