Finanční zdraví žadatelů v Moravskoslezsku hodnotí nový software

K vyplnění povinné přílohy žádosti o dotaci z ROP Moravskoslezsko Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele nově slouží elektronická aplikace. Povinnost použít tuto aplikaci pro vyplnění dané přílohy mají všichni žadatelé počínaje dnem jejího zveřejnění (10.3.2008). Moravskoslezský kraj v rámci dané přílohy předkládá dokument obsahující ratingové hodnocení vypracované mezinárodně uznávanou ratingovou společností.

Vyhodnocení finančního zdraví

Nahoru

 
_THEME_LOGIN