Doplnění k vyhlášeným výzvám zaměřeným na vzdělávání

Regionální rada Moravskoslezsko zveřejnila doplnění k vyhlášeným výzvám z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko č. 2.1-08 modernizace výuky a 2.1-09 oborová centra. Doplnění se týká upřesnění povinnosti předkládání povinných příloh žádosti, nově přibyly také definice vybraných indikátorů a informace o délce udržitelnosti projektů.

Doplnění k výzvám lze nalézt na webu Regionální rady Moravskoslezsko v sekci výzvy a dokumentace ve výpisu daných výzev. Příjem projektů bude ukončen 22.října 2009.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN