Dodatečné informace k dílčí oblasti podpory 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání

Obecně pro dílčí oblast podpory 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání platí, že stavební úpravy nejsou způsobilým výdajem. Jestliže však budou prokazatelnou cílovou skupinou také imobilní žáci/studenti, pak je možné v rámci projektu zaměřeného na rozšíření či zkvalitnění výuky do způsobilých výdajů projektu zahrnout také náklady na bezbariérovost , tj. např. náklady na bezbariérový výtah, bezbariérové toalety aj., jež jsou nezbytně nutné pro přístup nebo pro fungování nových/modernizovaných učeben. Bezbariérové úpravy nemohou být předkládány jako samostatný projekt, vždy musí být součástí projektu na modernizaci výuky a potřebnost těchto bezbariérových úprav musí být odůvodněná ve vztahu k předmětu projektu.

Nejste-li si jisti, zda tyto výdaje mohou být uplatněny pro Váš projekt, neváhejte se na nás se svým konkrétním projektovým záměrem obrátit.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN