Apropó prochází milníky deseti let čerpání dotací v Moravskoslezsku

Zpravodaj Apropó vás provede vybranými událostmi a projekty, které utvářejí již bezmála desetiletou historii fungování Regionální rady Moravskoslezsko a čerpání evropských peněz v regionu. Vzpomínáte si, co jste dělali například v roce 2007, kdy došlo ke slavnostnímu podepsání regionálních operačních programů, nebo v roce 2009, kdy se otevíral první uskutečněný a proplacený projekt financovaný z ROP Moravskoslezsko? Připomeňte si, jak šel čas.   

Aktuální číslo zpravodaje je ke stažení v sekci zpravodaj Apropó.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN