Na podnikatelské projekty v Moravskoslezsku se nabízí 150 milionů korun z EU formou zvýhodněných úvěrů

Na rozvojové projekty podnikatelů v Moravskoslezsku je formou zvýhodněných dlouhodobých úvěrů připraveno 150 milionů korun z evropských fondů. Peníze je možné investovat například do regenerace brownfields a jejich využití pro výrobní, logistické a obchodní účely, do vzdělávací, zdravotnické a turistické infrastruktury. Návratné financování ziskových projektů umožňuje finanční nástroj JESSICA, spravovaný Regionální radou Moravskoslezsko.

Jaké projekty je možné financovat:
- regeneraci brownfields a jejich následné využití jak pro výrobní, skladové, logistické a obchodní účely nebo veřejné služby, a to včetně rekonstrukce stávajících či výstavby nových objektů, potřebné dopravní a technické infrastruktury
- sociální služby dle zákona o sociálních službách, a to včetně domovů pro seniory a jiné služby zaměřené na seniory
- vzdělávací infrastruktura s výjimkou vysokých škol
- zdravotnická infrastruktura (pořízení vybavení, přístrojů, rekonstrukce objektů pro oblast zdravotnictví)
- rozvoj cestovního ruchu, např. revitalizace kulturních památek, rozvoje sportovních, rekreačních a lázeňských zařízené pro cestovní ruch či rozvoj ubytovacích zařízení

Specifické podmínky:
- finanční návratnost projektu umožňující jeho splacení
- zahrnutí projektu do tzv. Integrovaného plánu udržitelného rozvoje měst (IPURM), případně strategického plán města
- minimální velikost města, které může zpracovat IPURM, je 5 tis. obyvatel
- dosažení hodnoty ekonomického vnitřního výnosového procenta (ERR) větší nebo rovno 5,5 %
- podepsání úvěrové smlouvy nejpozději do konce dubna roku 2015
- úhrada předložených faktur projektu do 31.12.2015

Splatnost úvěru je obecně stanovena na 15 let a úroková míra v rozpětí 0,5 % a 3,2 %. Správce fondu, kterým je Contera, Urban Development Fund MS s.r.o., nabízí individuální podmínky pro jednotlivé projekty.

V případě zájmu prosím kontaktujte Kateřinu Hlostovou, projektovou manažerku Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko, tel.: 552 303 541, e-mail: katerina.hlostova@rr-moravskoslezsko_cz nebo Daniela Foltýnka ze společnosti Contera, tel.: 739 204 703, e-mail: danielfoltynek@contera_cz.

Více o zvýhodněných úvěrech, fondu rozvoje měst a finančním nástroji JESSICA se dozvíte v sekci JESSICA a Fondy rozvoje měst.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN